Κύπρος: σύντομη επισκόπηση οικονομικών και κοινωνικών λόγων για να επενδύσει κάποιος στο νησί

Posted by Monopolion Blogger
2020-01-13 23:03:23


Η Κύπρος, εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί ένα μέρος με πολλές και ποικίλες ευκαιρίες επένδυσης και αυτό οφείλεται σε ένα πολυπαραγοντικό σύστημα που κατάφερε να αναπτύξει . Χάρη στη γεωστρατηγική της θέση, την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της, την ευοίωνη και αναπτυσσόμενη οικονομία της, την εκπαίδευση της,  τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας, τη φυσική ομορφιά του νησιού και του τουρισμού, αποτελεί πόλο έλξης της παγκόσμιας και κάθε είδους επενδυτικής κοινότητας. 

Γεωγραφική θέση της Κύπρου και πολιτική

Η Κύπρος βρίσκεται ανατολικά της Μεσογείου και μεταξύ τριών Ηπείρων. Η γεωγραφική της θέση σε συνδυασμό με την πλήρη εναρμόνιση της  πολιτική της Ε.Ε. γίνανε οι αφορμές για τη δημιουργία σχέσεων και ισχυρών δεσμών, με χώρες όπως το Ισραήλ και ο Αραβικός κόσμος. Επιπλέον, τόσο λόγο ιστορίας, πολιτικών συνθηκών  και παλαιοτέρου καθεστώτος ισχυρούς δεσμούς εξακολουθεί να κρατά με την Αγγλία και την Ελλάδα. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004 και η είσοδός της στην Ευρωζώνη πραγματοποιήθηκε το 2008. 


Πηγή: https://www.cyprusairways.com/


Οικονομική εξέλιξη και επιχειρηματικότητα

Η Κύπρος είναι η πιο ανεπτυγμένη χώρα της Ανατολικής Μεσογείου (εκτός από το Ισραήλ) και αφήνοντας την οικονομική ύφεση στο παρελθόν, δημιουργεί στέρεο έδαφος για την ανάπτυξη της οικονομίας της και την εξέλιξη του επενδυτικού και επιχειρηματικού κόσμου της. Προσφέρει πολλές ευκαιρίες επένδυσης σε τομείς όπως η γεωργία, η λατομεία, ο τουρισμός, δυνατότητες για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επενδυτικά και βιομηχανικά σχέδια.

Στο παρόν,από τους κύριους  πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης φαίνονται να είναι ο τουρισμός και ο συνεχώς εξελισσόμενος κλάδος των κατασκευών. Ανέκαθεν, η Κύπρος αποτελούσε έναν δυναμικό ταξιδιωτικό προορισμό, ωστόσο δεν επαναπαύτηκε σε αυτόν, του εναντίον επεκτάθηκε και σε άλλες επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Ο τομέας των κατασκευών και ο κλάδος των ακινήτων συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της, εδραιώνοντας την όχι μόνο ως ένα τουριστικό θέρετρο, αλλά και ως έναν επενδυτικό και αναπτυξιακό προορισμό. Αποφάσεις της  Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οι : Golden Visa, ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. (5%) για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας, υπό προϋποθέσεις (η επιβολή αυτή γίνεται ύστερα από αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών), αλλαγές στην αδειοδότηση οικοδομών, φορολογικά κίνητρα και φοροαπαλλαγές, ιδιαίτερα φορολογικά καθεστώτα (π.χ. non dom), πρωτοβουλίες των Δήμων για δημόσια έργα κλπ. συνετέλεσαν  στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.

Η ανάπτυξη του παραπάνω κλάδου, είναι ξεκάθαρη –πέρα από την καθημερινότητα- και στα στατιστικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου. Μεταξύ των προϊόντων του δευτερογενή τομέα, ο τομέας των κατασκευών κατέχει την πρώτη θέση στο Α.Ε.Π. με οικονομική δραστηριότητα  1.131,6 εκ. ευρώ για το 2018 (αυξημένος κατά 231 εκ. από το 2017 και κατά 511,2 από το 2015). Ενδεικτικά, οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν το 2018, ανήλθαν σε 6.408 έναντι  5.728 του προηγούμενου από αυτό έτος και η αξία των αδειών για το 2018 ανήλθε σε 2.055 εκ. ευρώ.

Πέρα από τις οικιστικές μονάδες (6.201 άδειες για το 2018), σημαντική ανάπτυξη και εξέλιξη έχουν οι μη οικιστικές κατασκευές, οι οποίες αφορούν εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης, ψυχαγωγικά πάρκα κλπ. Πρόκειται για ακίνητα  τα οποία από τη μία μεριά συνεισφέρουν στα έσοδα του κράτους και των δήμων, λόγω αδειών, φορολογίας κλπ. και από την άλλη πλευρά επιφέρουν σίγουρη απόσβεση μέσα από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στους εκάστοτε επενδυτές.  

Σημαντική προς σημείωση είναι δε, η προσφερόμενη ποιότητα σε υπηρεσίες. Εγχώριοι και ξένοι επενδυτές, με ευκατάστατο οικονομικό υπόβαθρο (εξ’ αιτίας των απαιτούμενων προϋποθέσεων, π.χ. στην έκδοση άδειας παραμονής – golden visa ), όχι μόνο εμφανίζονται καλά πληροφορημένοι με τα σχετικά (έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν έρευνες αγοράς), αλλά έχουν και απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών. Αυτό αποδεικνύεται με την  αύξηση πολυτελών οικιστικών μονάδων, την αύξηση των τιμών και των σχετικών εργασιών προς υλοποίηση των παραπάνω (ανακαινίσεις, κ.α.).  

Πέρα όμως από τις κατασκευές και τον τουρισμό, η Κύπρος συνεχίζει να σημειώνει ανοδικά νούμερα σε τομείς της βιομηχανίας (ορυχεία και λατομεία, μεταποιήσεις),  της γεωργίας, των εξαγωγών, στο εμπόριο, σε υπηρεσίες μεταφοράς, σε χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, σε επαγγελματικές –επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες και αλλού. 


Πηγή: https://www.piqsels.com/Εκπαίδευση και Πανεπιστήμια

Καταρχήν, η εκπαίδευση στην Κύπρο είναι δωρεάν, ωστόσο δεν παραλείπονται οι ιδιωτικές σχολές και τα αναγνωρισμένα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Η δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σημαντική θέση στην εκπαίδευση του νησιωτικού κράτους συμβάλλουν και τα αναγνωρισμένα, ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Πέραν όμως από τους εγχώριους φοιτητές, η Κύπρος φαίνεται να αποτελεί πόλο έλξης και ξένων, με ποσοστό που το 2017/2018 άγγιξε το 51,3% ως προς το σύνολο.  Οι Κύπριοι φαίνεται να επενδύουν πολύ στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική τους κατάρτισή, καθώς το ανώτατο μορφωτικό επίπεδο των νέων (20-24 χρονών) ανέρχεται σε ποσοστό 91,5 %, κατατάσσοντάς την στις  πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών της Ε.Ε. 

 

Ασφάλεια

Πέραν όμως από τις οικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις του νησιού,άξια σημείωσης είναι και η ποιότητα ζωής, όσον αφορά την ασφάλεια και την εγκληματικότητα. Στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, δείχνουν τα ποσοστά εγκληματικών ενεργειών να μειώνονται στο σύνολό τους, μέσα στον χρόνο (ενδεικτικά: Σοβαρά αδικήματα που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία 4.959 για το 2018, έναντι 5.915, 5.215 και 5.174 για τα έτη 2015, 2016 και 2017, αντίστοιχα). Πρόκειται για μια από τις πιο ασφαλείς χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat για το 2008-2017, με στοιχεία που βασίζονται στις αστυνομικές αναφορές, η Κύπρος κατέχει από τα μικρότερα ποσοστά καταγγελιών για υποθέσεις ληστείας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και βρίσκεται 4η στη λίστα. Η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας στον τομέα της πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, αφήνει την Κύπρο σε χαμηλές θέσεις μεταξύ των υπολοίπων χωρών.  Η Κύπρος, ως μια δημοκρατική χώρα, κατ’ αρχάς, αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για όποιον θέλει να επενδύσει όχι μόνο επιχειρηματικά, αλλά και ολόκληρη τη ζωή του στο νησί. Συναγωνίζεται αντάξια άλλες σύγχρονες, ευρωπαϊκές ή μη, χώρες, και ταυτόχρονα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες επένδυσης και εξέλιξης. Το καθαρό περιβάλλον της, το εύκρατο κλίμα της και οι φυσικές ομορφιές της σε συνδυασμό με την γεωργία, τη βιομηχανία, τις κατασκευές, το εμπόριο, τους φυσικούς πόρους ενέργειας, τον τουρισμό, την έρευνα και την ανάπτυξη, την καινοτομία στους διάφορους τομείς της και την κοινωνία της πληροφορίας (τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο), δημιουργούν ένα ελκυστικό πακέτο, το οποίο δεν μπορεί να αφήσει εντελώς αδιάφορο, οποιονδήποτε αναζητά μια ανεπτυγμένη ποιότητα ζωής και επιχειρηματικότητας. 

Σημαντική Σημείωση: Το ανώτερο κείμενο δημιουργήθηκε για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται  η αναδημοσίευση, η μετάδοση, η μεταβίβαση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή, η παρουσίαση, η μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή αναφορά, ακόμα και αν αναφέρεται ως πηγή ο δημιουργός ή το ίδιο το κείμενο ή το ίδιο το blog.  
Πηγές:

crime statistics, ανάκτηση από: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Crime_statistics

Η Κύπρος σε αριθμούς, ανάκτηση από: https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/1CB7F809A673CE0CC22582030022218A/$file/CYPRUS_IN_FIGURES-2019-EL-201219.pdf?OpenElement

Εικόνα εξωφύλλου, ανάκτηση από: https://www.tothemaonline.com/Article/39960/komision-yperbainei-tis-prosdokies-h-kypros-argh-omws-h-anaptyxh